De risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) geeft inzicht in de risico’s en gevaren van de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf...

Met de door ARBO ABC uitgevoerde RIE, voldoet uw organisatie aan de wettelijke verplichting tot het schriftelijk vastleggen en evalueren van de risico’s zoals dit omschreven is in de Arbeidsomstandighedenwet van 1998, betreffende de werkzaamheden van uw medewerkers.

 

Checklist-vink

Daarmee is het een goede basis voor een verantwoord beleid op het gebied van de arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim.

De adviseur van ARBO ABC voert de RIE uit en rapporteert schriftelijk de geconstateerde knelpunten, hierbij wordt tevens de ernst van de risico’s aangegeven.  
Tevens adviseert hij over te nemen maatregelen en doet een praktisch voorstel voor een plan van aanpak (PvA) en werkt dit samen met uw medewerkers uit. Hierbij wordt gezamenlijk invulling gegeven aan de risicopunten en een verbeterplanning vastgelegd. 

Afhankelijk van de geconstateerde knelpunten kan blijken dat één of meer nadere inventarisaties of gedetailleerde onderzoeken noodzakelijk zijn conform het ARBO-besluit.

Voor het uitvoeren van dergelijke onderzoeken verstrekt ARBO ABC desgewenst een aanvullende offerte. Het door de consultant van ARBO ABC opgestelde rapport wordt vervolgens door een erkende ARBO dienst gekeurd als dit noodzakelijk is.

 

 

De voordelen van het hebben van een RIE

• Risico's van uw bedrijf in kaart gebracht
• Plan van Aanpak geeft aan wie wat wanneer doet
• Minder kans op ongevallen wanneer het Plan van Aanpak wordt opgevolgd
>> dus minder verzuim
• Gemotiveerde werknemers, ze zien dat er wat gebeurd
• Boete dreiging afwezig, u voldoet immers aan de wetgeving

 

Voordeel wanneer dit door ABC wordt gedaan:

• Wij bekijken eerst of uw bestaande RIE kan worden geüpdatet , dat spaart geld.
• Indien dit niet mogelijk is, verzorgen wij een complete nieuwe RIE, getoetst en wel!
• Wij kunnen een optimale combinatie maken met uw VCA erkenning
>> wij beschikken over een unieke werkzaamheden/risico bibliotheek!!
• Wij maken een helder overzicht van al uw probleempunten,
>> met een met u afgestemd plan van aanpak !
>> Uw eigen inbreng en die van uw werknemers vindt u dus terug

 

Tijdbeslag: Rie uitvoering is gemiddeld 3 uur op locatie en binnen 5 weken het goedgekeurde rapport in huis. Dus snel!

RIE tarief is afhankelijk van de branche en de bedrijfsgrootte.