Veel ARBO regels zijn versoepelt, maar eisen wel uw aandacht om hier werkelijk maximaal voordeel uit te halen! Verstandig dus om er even over na te denken...

 

Algemene informatie:wetboekNadat in 2005 de ARBO wet al zodanig was aangepast, dat de uitvoering ervan over het algemeen praktischer was geworden en men vrijer was in de keuze door wie men zich laat bijstaan. Daarnaast was het toetsen van de Risico Inventarisatie door een erkende ARBO dienst is onder bepaalde omstandigheden niet meer verplicht. Nieuw was in 2005 het begrip “Preventie Medewerker” en elk bedrijf met personen in loondienst is verplicht een dergelijke persoon aan te stellen. Behalve een taak bij de uitvoering van de Risico Inventarisatie en controle op de uitvoering van het bijbehorende Plan van Aanpak, heeft deze persoon ook een adviserende taak. Bij kleine bedrijven kan de eigenaar of directeur zelf deze taken op zich nemen. Belangrijk is dat de Preventie Medewerker kennis van zaken heeft, welke is afgestemd op het bedrijf waarin hij of zij werkt.

 

Hieraan toegevoegd is nu:

Meer vrijheid en méér verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers, minder regels, maar wél een harder optreden door de Arbeidsinspectie (nu genoemd de Inspectie ISW) bij misstanden, en daardoor uiteindelijk een veiliger en gezonder werkklimaat.

Voorbeeld is o.a de inzet van ISW controleurs op het navolgen van de voorschriften mbt (kwarts)stof

 

klik hier voor het laatste nieuws van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.